Bestilling og betaling

Alle priser på wellnessforall.no er i norske kroner og inkl moms.
Vær oppmerksom på at det kan påløpe et gebyr hvis du betaler med kredittkort.
Når du har bestilt et gavekort på wellness4all.no sender vi deg en e-post med bekreftelse på ditt kjøp.

Betaling hos wellnessforall.no skjer gjennom DIBS via krypteret kommunikasjon som er sertifisert av Teller. Når dine opplysninger sendes til Teller er de SSL kryptert så hverken wellnessforall.no eller andre kan lese de.

Det kan betales med følgende betalingskort på wellnessforall.no:
VISA, MasterCard.

Betalingen for gavekortet trekkes først på ditt betalingskort når gavekortet sendes fra wellnessforall.no.

Gavekort kjøpt hos wellnessforall.no er gyldige i 1 år

Når du betaler med betalingskort er du sikret mot misbruk i det at du alltid kan avvise en betaling når du ser den på betalingsoversikten fra banken din. Skulle det skje et misbruk av ditt betalingskort via internett er det ingen selvrisiko som du hefter for.

Leveringsbetingelser

Gavekort sende med Posten og sendes normalt ut samme dag. Leveringstid vil være opp til 5 virkedager.

Leveringsgebyr

Leveringsgebyr er spesifisert under bestilling av gavekort.

Reklamasjon

Du har reklamasjonsrett i 24 måneder på alle varer jf. kjøpsloven. Dvs. at du som kunde kan klage på feil og mangler ved produktet som er oppstått opp til 24 måneder etter kjøpet. Dog med den forutsetning at manglene ikke er oppstått som følge av kundens feilaktige bruk av produktet eller annen adferd som har medført manglen. Hvis varen har en mangel, er kunden berettiget til å kreve en ny vare. Det forutsettes, at reklamasjonen er berettiget, samt at omleveringen ikke medfører urimelige omkostninger for Wellness4all. Reklamasjon skal skje innen rimelig tid etter at manglen er oppdaget. Reklamerer kunden innen 2 måneder etter leveringen, anses reklamasjonen for å ha skjedd i rimelig tid. Wellness4all refunderer rimelige fraktomkostninger, som kunden har hatt i forbindelse med returnering av varen såfremt at reklamasjonen er berettiget.

Hvis du vil gjøre innsigelser på et gavekort, skal det sendes inn til oss på adresse:
Wellness4all
CBIT AS, Torvet 3
2000 LILLESTRØM

Du skal inkludere navn og adresse samt ditt ordrenummer.

Persondatapolitikk

De data vi registrer om deg ved kjøp er regulert av "Personopplysningsloven". Datatilsynet fører tilsyn med enhver behandling av opplysninger, som omfattes av loven.

Hele loven kan finnes på www.lovdata.no.

Personopplysningene som registreres på Wellnesforall.no oppbevares i 5 år, etter dette slettes de.

Registreringen av dine personopplysninger skjer kun for at vi skal kunne levere gavekortet til deg. Vi sikrer at det kun skjer med ditt samtykke.

Personopplysninger gis aldri videre til tredjepart.

Angrefrist

Kjøp av gavekort kan angres innen 14 dager. Angrefristen gjelder fra det tidspunktet du mottok gavekortet.

Du kan angre kjøpet ved å returnere gavekortet til.

Wellness4all
CBIT AS, Torvet 3
2000 LILLESTRØM

Omkostninger i forbindelse med returnering av gavekortet betales av kunden. Du vil senest 8 dager etter returnering motta pengene på din konto.

Verneting

Enhver tvist, som involverer wellnessforall.no, er underlagt norsk rett ved Oslo Tingrett som første rettsinstans, med mindre preseptiv lovgivning sier noe annet. Dette gjelder også ved salg til utlandet.

Har du spørsmål, er du alltid velkommen til å kontakte oss på e-mail info@cbitas.no.